• /´wikəd/

  Thông dụng

  Tính từ
  Đan bằng liễu gai; bọc bằng liễu gai
  wickered chair
  ghế đan bằng liễu gai
  wickered bottle
  chai bọc bằng liễu gai

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X