• /tʃeə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Ghế
  to take a chair
  ngồi xuống ghế
  Chức giáo sư đại học
  Chức thị trưởng
  past (above) the chair
  trước đã làm thị trưởng
  below the chair
  chưa làm thị trưởng bao giờ
  Ghế chủ toạ, ghế chủ tịch (buổi họp); (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) chủ tịch (buổi họp)
  to address the chair
  nói với chủ tịch buổi họp
  to take the chair
  làm chủ toạ buổi họp; khai mạc buổi họp
  to sit (be) in the chair
  điều khiển cuộc họp
  to leave the chair
  bế mạc cuộc họp
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) ghế điện
  to go to the chair
  bị lên ghế điện
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) chỗ ngồi của nhân chứng (ở toà án)
  (ngành đường sắt) gối đường ray

  Ngoại động từ

  Cử làm chủ tịch, chọn làm chủ tịch
  Đặt lên kiệu rước, đặt vào ghế rồi khiêng bổng (người thắng cuộc trong cuộc đấu hoặc được bầu trong một cuộc tuyển cử)
  Làm chủ toạ (buổi họp)

  Cấu trúc từ

  chair! chair!
  trật tự! trật tự!

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  gối (đường) ray

  Xây dựng

  cái bệ

  Kỹ thuật chung

  cái (ghế)
  cái đệm
  ghế
  gối tựa

  Kinh tế

  chọn làm chủ tịch
  chủ trì
  cử làm chủ tịch

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X