• /´widou/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người đàn bà goá, quả phụ

  Ngoại động từ

  Giết chồng, giết vợ (ai); làm cho goá (chồng, vợ); cướp mất chồng, cướp mất vợ (ai)
  (thơ ca) cướp mất (bạn...)
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ hiếm,nghĩa hiếm) là vợ goá của (ai)

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  mồ côi

  Giải thích VN: Một lỗi về khuôn thức, trong đó dòng cuối của một đoạn văn nằm đơn độc trên đầu của một chương trình hoặc một trang mới. Hầu hết các chương trình dàn trang và xử lý đều khử bỏ các chỗ trống cửa sổ hoặc các dòng mồ côi; các chương trình loại tốt đều cho phép bạn chuyển đổi đóng-mở bộ phận kiểm soát cửa sổ/dòng mồ côi và cho phép qui định số dòng ở đầu hoặc cuối các đoạn văn được phép giữ lại.

  Xây dựng

  góa bụa

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  dowager , relict

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X