• Hóa học & vật liệu

  vải (lưới) kim loại
  vải dệt

  Giải thích EN: A fabric made from woven wire. Giải thích VN: Loại vải được làm ra từ những khung dệt.

  Xây dựng

  vải bằng sợi kim loại

  Kỹ thuật chung

  lô lưới lọc nước
  vải sợi kim loại

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X