• /´fæbric/

  Thông dụng

  Danh từ

  Công trình xây dựng
  Giàn khung, kết cấu, cơ cấu ( (nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
  the whole fabric of society
  toàn bộ cơ cấu xã hội
  the fabric of arguments
  kết cấu của lý lẽ
  Vải ( (thường) textile fabric)
  silk and woollen fabrics
  hàng tơ lụa và len dạ
  Mặt, thớ (vải)

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  cơ cấu, cấu trúc

  Dệt may

  hàng dệt thoi hay dệt kim

  Xây dựng

  Vải địa kỹ thuật

  Kỹ thuật chung

  kết cấu
  kết cấu giàn
  khăn mặt
  khung
  reinforcing fabric
  khung cốt thép phẳng
  lưới
  aluminium-coated fabric
  lưới sợi thép bọc nhôm
  expanded-metal fabric reinforcement
  cốt thép lưới kéo co giãn
  fabric reinforcement
  cốt thép lưới
  fabric reinforcement
  lưới cốt thép hàn
  forming fabric
  lưới xeo bằng nilông
  galvanized fabric
  lưới thép mạ kẽm
  gauze fabric
  lưới dệt
  gauze fabric
  lưới thép
  metal mesh fabric
  lưới sợi thép
  reinforcement fabric
  lưới cốt thép
  reinforcing fabric
  lưới cốt thép
  reinforcing fabric
  lưới cốt thép hàn
  reinforcing fabric
  lưới gia cố (bờ dốc)
  reinforcing wire fabric
  lưới cốt dệt
  steel fabric
  lưới thép hàn
  twisted steel fabric
  lưỡi hàn bằng các thanh xoắn
  underlaying fabric screen
  lưới cửa chắn
  underlaying fabric screen
  lưới đệm
  vertical legs of welded wire fabric
  các nhánh đứng của tấm lưới sợi thép hàn
  welded steel fabric
  lưới thép hàn
  welded wire fabric, welded wire mesh
  lưới cốt thép sợi hàn
  welded-wire fabric reinforcement
  cốt thép lưới hàn
  welled fabric
  lưới hàn
  wire fabric
  tấm lưới thép
  wire fabric reinforcement
  lưới cốt thép
  woven wire fabric
  lưới thép (để vữa bám)
  quần áo
  swimsuit fabric
  vải may quần áo bơi
  sườn
  thành phẩm
  tấm vải
  vải gai
  vải
  vải bố
  vải dệt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X