• Thông dụng

  Thành Ngữ

  with no strings attached/without strings
  (thông tục) không có điều kiện đặc biệt; không có sự hạn chế đặc biệt

  Xem thêm string

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X