• /wið´houldiη/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự từ chối không cho, sự từ chối không làm
  Sự giấu giếm (sự thật..)
  Sự kìm lại, sự nín
  Sự ngăn cản, sự giữ lại, sự thu lại; sự thu (cái gì) về
  (pháp lý) sự chiếm giữ (tài sản..)

  Kinh tế

  găm giữ riêng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X