• không cần biết, không quan tâm
  She built the house without regard to cost
  Bà ấy xây nhà không cần biết tốn kém bao nhiêu
  không phân biệt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X