• Kinh tế

    Công việc làm thuê
    • Hoạt động tác nghiệp của người lao động trong phạm vi quy định hoặc công việc được nghiệm thu (làm thuê). Theo luật bản quyền ở Hoa Kỳ, người chủ (công ty, cá nhân, hợp danh đứng ra thuê) được coi là tác giả và chủ sở hữu bản quyền từ thời điểm sáng tạo ra tác phẩm (chứ không phải người làm thuê).

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X