• /´wə:k¸ʃi:t/

  Thông dụng

  Danh từ

  Giấy chấm công

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  bảng công tác
  source worksheet
  bảng công tác gốc
  worksheet window
  cửa sổ bảng công tác
  phiếu công tác

  Xây dựng

  tờ làm việc

  Kỹ thuật chung

  bảng tính
  electronic worksheet
  bảng tính điện tử

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X