• /´wə:m¸wud/

  Thông dụng

  Danh từ

  (thực vật học) cây ngải apxin, cây ngải tây (cây rừng có vị đắng, dùng làm một số rượu)
  (nghĩa bóng) nỗi đắng cay, nỗi khổ nhục

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  tảo

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X