• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Danh từ (như) .rick

  Sự bong gân, sự trật (mắt cá...); sự trẹo khớp nhẹ, sự vẹo (cổ)

  Ngoại động từ (như) .rick

  Làm bong gân, làm trật, làm trẹo, làm sái; làm vẹo
  to wrick one's ankle
  bị trật mắt cá
  to wrick one's back
  bị vẹo lưng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X