• Xây dựng

  cường độ chảy

  Kỹ thuật chung

  điểm tới hạn
  giới hạn chảy
  high yield strength reinforcement
  cốt thép có giới hạn chảy cao
  offset yield strength
  giới hạn chảy quy ước
  giới hạn chảy quy ước
  giới hạn đàn hồi
  giới hạn rão
  ứng suất chảy

  Cơ - Điện tử

  Giới hạn chảy, giới hạn chảy quy ước

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X