• Thông dụng

  Thành Ngữ

  you are welcome
  không dám, có gì đâu, không cần phải cám ơn tôi (nói để đáp lại lời cảm ơn)

  Xem thêm welcome

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X