• Ngoại động từ

  Mở to, giương
  écarquiller les yeux
  giương mắt
  (từ cũ, nghĩa cũ) giạng
  écarquiller les jambes
  giang cẳng

  Phản nghĩa

  Fermer [[]]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X