• Ngoại động từ

  Đóng, khóa
  Fermer la porte
  đóng cửa
  Fermer un tiroir
  đóng ngăn kéo
  Fermer un robinet
  khóa vòi nước lại

  Phản nghĩa Ouvrir, rouvrir, dégager

  Gấp, nhắm, ngậm, nắm
  Fermer un livre
  gấp quyển sách
  Fermer les yeux
  nhắm mắt
  Fermer la bouche
  ngậm miệng
  Fermer le poing
  nắm nắm tay lại
  Ngăn, cấm vào
  Fermer l'accès
  ngăn lối vào
  Fermer un port
  cấm vào một cảng
  Đóng cửa
  Fermer un tripot
  đóng cửa một sòng bạc
  Kết thúc
  Fermer une discussion
  kết thúc một cuộc tranh luận
  Khóa sổ
  Fermer une liste
  khóa sổ một danh sách
  Khâu mép
  Fermer une plaie
  khâu mép một vết thương
  fermer boutique boutique
  boutique
  fermer la bouche à bouche
  bouche
  fermer la marche marche
  marche
  fermer la porte à
  không cho vào; ngăn cản sự phát triển
  fermer la retraite aux ennemis
  chặn đường tháo lui của địch
  fermer les yeux à quelqu'un
  vuốt mắt cho ai
  fermer l'oreille
  không chịu nghe
  fermer sa porte à quelqu'un
  không tiếp ai
  fermer sa bourse à quelqu'un
  không cho ai tiền nữa
  fermer un compte
  kết toán
  la fermer
  (thông tục) ngậm miệng
  ne pas fermer l'oeil
  không chợp mắt

  Nội động từ

  Đóng cửa
  Bureaux qui ferment à seize heures
  bàn giấy đóng cửa bốn giờ chiều
  Đóng
  Cette porte ferme mal
  cửa này đóng không kín

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X