• Danh từ giống đực

  Sự chảy
  écoulement des eaux pluviales
  sự chảy nước mưa
  Sự rút đi, sự vãn đi
  écoulement de la foule
  sự rút đi của đám đông
  Sự bán, sự tiêu thụ
  écoulement des marchandises
  sự bán hàng hóa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X