• Mạo từ ( số nhiều)

  (dạng viết chập của de les) của những, của các
  Vie des grands hommes
  cuộc đời của những vĩ nhân
  Những
  On y voit des enfants
  người ta thấy ở đấy những trẻ em
  ( mạo từ bộ phận, không dịch)
  Manger des épinards
  ăn rau bi na
  Đồng âm D, dé

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X