• Tính từ

  (địa chất, địa lý) xem éluvion
  Gisement éluvionnaire
  mỏ tàn tích

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X