• Danh từ giống đực

  Mỏ, vỉa
  Gisement de fer
  mỏ sắt
  Un gisement continu
  một vỉa liên tục
  (hải, cũ) góc hướng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X