• Tính từ

  đối hình
  La main gauche et la main droite sont énantiomorphes
  tay trái và tay phải là đối hình
  (hóa học) đối quang

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X