• Tính từ

  Làm kiệt
  Plante épuisante
  cây làm kiệt đất
  travail épuisant
  lao động làm kiệt sức

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X