• Danh từ giống đực ( số nhiều travaux)

  Sự làm việc, lao động
  Le travail et le repos
  sự làm việc và sự nghỉ ngơi
  Le travail est noble
  lao động là cao quý
  Travail manuel travail intellectuel
  lao động chân tay/lao động trí óc
  Travail aux pièces
  công việc tính theo sản phẩm
  Travail salarié
  công việc có hưởng lương, công việc ăn lương
  Việc làm, công việc
  Commencer son travail
  bắt đầu công việc của mình
  Travail complexe
  công việc phức tạp
  Travail cyclique
  công việc theo chu trình
  Travail d'entretien
  công việc bảo dưỡng
  Travail sous tension
  công việc ở nơi có điện
  Travail sur le terrain
  công việc trên thực địa
  Cách làm
  Travail méticuleux
  �� cách làm tỉ mỉ
  Travail à chaud travail à froid
  �� sự gia công nóng/sự gia công nguội
  Công trình nghiên cứu, tác phẩm
  Publier un travail scientifique
  �� xuất bản một công trình nghiên cứu khoa học
  Faire imprimer son travail
  �� đưa in tác phẩm của mình
  Tác động
  Travail de la fermentation
  �� tác động của sự lên men
  (vật lí) công
  L'unité de travail est le joule
  �� đơn vị của công là jun
  Travail de déformation
  �� công làm biến dạng
  Travail de décélération
  �� công giảm tốc
  Travail d'expansion
  �� công giãn nở
  Travail de frottement
  �� công ma sát
  Travail interne
  �� công trong, nội công
  Travail externe
  �� công ngoài, ngoại công
  Travail mécanique
  �� công cơ học
  Travail musculaire
  �� công của cơ bắp
  Travail négatif travail positif
  �� công âm/công dương
  Travail utile
  �� công hữu ích
  Travail spécifique
  �� công riêng
  Travail total
  �� công toàn phần
  Travail de vibration moléculaire
  �� công dao động phân tử
  Travail à vide
  �� công không tải
  Travail par tour
  �� công mỗi vòng quay
  (y học) sự chuyển dạ, sự đau đẻ
  Femme en travail
  �� người phụ nữ đang chuyển dạ
  Table de travail
  �� bàn đẻ
  Salle de travail
  �� buồng đẻ
  (từ cũ) sự khó nhọc, sự vất vả
  Les voyages ont leurs travaux
  �� đi du lịch có những sự vất vả riêng
  (từ cũ) sự lo lắng
  Ne vous mettez pas en travail
  �� xin anh đừng lo lắng
  c'est du travail d'amateur
  đó là công việc tài tử, đó là một công việc cẩu thả
  inspecteur des travaux finis
  (đùa cợt; hài hước) anh lười chỉ ngồi nhìn người khác làm việc
  travail de bénédictin bénédictin
  bénédictin
  travail de cheval
  việc làm khó nhọc
  travail du sanglier
  (săn bắn) chỗ lợn rừng dũi
  travaux d'art
  công trình nghệ thuật
  travaux forcés forcé
  forcé
  travaux de défense
  công sự phòng thủ
  travaux publics
  công trình công cộng
  travaux pratiques
  công trình thực nghiệm
  travaux souterrains
  công trình ngầm (dưới đất)
  travail noir
  việc làm lậu
  un travail de Romain
  một công việc gay go vất vả
  Phản nghĩa Inaction, oisiveté, repos; loisir, vacances; chômage.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X