• Tính từ

  Xem cheval I
  Sérum équin
  huyết thanh ngựa
  Pied équin
  (y học) chân (như) ngựa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X