• Danh từ giống đực

  Bàn chân
  Pied bot
  bàn chân vẹo
  pied gauche
  bàn chân trái
  Chân
  Les pieds d'une table
  chân bàn
  Pied d'une montagne
  chân núi
  Pied d'un mur
  chân tường
  Pied et tête d'un lit
  chân và đầu giường
  (săn bắn) vết chân
  Chân giò
  Pied de porc
  chân giò lợn
  Gốc
  Pied d'un arbre
  gốc cây
  Dix pieds de vigne
  mười gốc nho, mười cây nho
  (khoa (đo lường)) piê (khoảng hơn 30 cm)
  (thơ ca) cụm âm tiết
  Un vers de douze pieds
  câu thơ mười hai cụm âm tiết
  à pied
  đi bộ
  au petit pied
  thu nhỏ
  au pied de la lettre
  xem lettre
  aux pieds de quelqu'un
  quỳ trước mặt ai
  avoir bon pied bon oeil
  mạnh chân khỏe tay
  avoir le pied à l'étrier étrier
  étrier
  avoir le pied marin marin
  marin
  avoir toujours un pied en l'air
  không ngồi yên chỗ
  avoir un pied dans la tombe
  gần đất xa trời
  de la tête aux pieds
  từ đầu đến chân
  de pied en cap cap
  cap
  de pied ferme ferme
  ferme
  donner du pied à une échelle
  để cái thang nghiêng thêm (cho vững hơn)
  en pied
  (nhiếp ảnh) chụp đứng cả người
  Portrait en pied
  �� ảnh chụp đứng cả người
  être sur un bon pied
  ở trong hoàn cảnh thuận lợi
  faire des pieds et des mains
  tìm mọi cách (để thành công)
  faire du pied à quelqu'un
  kín đáo giẫm vào chân ai (để ngầm báo điều gì; để ngắm tỏ tình cảm)
  fouler aux pieds fouler
  fouler
  haut le pied
  mau lên đường!
  lâcher pied lâcher
  lâcher
  lever le pied lever
  lever
  loger à pied et à cheval
  cho trọ cả người đi bộ và người đi ngựa
  marcher sur les pieds de quelqu'un
  xem thường ai; lấn át ai
  mettre à pied
  treo việc một thời gian
  mettre le pied dans la vigne du seigneur
  say khướt
  mettre les pieds dans le plat
  đề cập vấn đề tế nhị một cách vụng về
  mettre pied à terre mettre
  mettre
  mettre quelqu'un au pied du mur mettre
  mettre
  mettre quelqu'un sur un bon pied
  tạo điều kiện thuận lợi cho ai
  mettre sous les pieds
  xéo lên, đạp lên
  mettre sur pied
  tổ chức, thành lập
  ne savoir sur quel pied danser danser
  danser
  nez en pied de marmite marmite
  marmite
  partir du pied gauche
  cương quyết ra đi
  perdre pied perdre
  perdre
  pied à coulisse kỹ thuật
  thước cặp có du xích
  pied de guerre
  tình thế thời chiến
  pied de paix
  tình thế thời bình
  pieds et mains liés pieds et poings liés
  bó tay bó chân
  prendre pied
  bắt đầu vững chân
  remettre quelqu'un sur pied
  chữa khỏi bệnh cho ai
  remettre quelqu'un sur ses pieds
  khôi phục công việc cho ai
  retomber sur ses pieds
  thoát nạn
  sécher sur pied
  (nghĩa bóng) héo hon vì buồn phiền
  sur le pied de
  ngang với, bằng với
  troupes à pied
  lục quân
  trouver chaussure à son pied chaussure
  chaussure
  vivre sur un grand pied
  ăn tiêu xa hoa, xài lớn
  Phản nghĩa Chevet, sommet, tête.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X