• Danh từ giống đực

  (hàng hải) dây neo (cột buồm) đằng mũi
  Gỗ chống, cột chống, trụ
  étai de mine
  trụ mỏ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X