• Danh từ giống cái

  Vẻ mặt
  Avoir une mine joyeuse
  có vẻ mặt vui tươi
  Un rôti de bonne mine
  món quay có vẻ ngon
  ( số nhiều) điệu bộ
  Mines affectées
  điệu bộ kiểu cách
  faire bonne mine à quelqu'un
  tiếp đón ai nồng hậu
  faire grise mine à quelqu'un
  tiếp ai nhạt nhẽo
  faire la mine
  tỏ vẻ không bằng lòng
  faire mine de
  làm ra vẻ, giả vờ
  Faire mine de s'en aller
  �� giả vờ bỏ đi
  mine de rien
  (thông tục) vẻ như không
  ne pas payer de mine
  trông chẳng ra vẻ gì

  Danh từ giống cái

  Mỏ
  Mine de charbon
  mỏ than
  Exploitation d'une mine
  sự khai thác mỏ
  (nghĩa bóng) kho, mỏ
  Une mine de documents
  một kho tư liệu
  Ruột bút chì
  Mìn thủy lôi
  (khoa (đo lường), từ cũ nghĩa cũ) giạ (để đong thóc..)
  (khoa (đo lường), (sử học)) mìn (bằng 100 đracmơ) (xem drachme)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X