• Danh từ giống cái

  (sinh vật học) nhị
  Vải mỏng
  Vải mặt rây
  passer à l'étamine; passer par l'étamine
  (nghĩa bóng) xét nghiêm khắc

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X