• Ngoại động từ

  Dán nhãn
  étiqueter des marchandises
  dán nhãn vào hàng
  Xếp loại
  étiqueter ses connaissances
  xếp loại trí thức

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X