• Ngoại động từ

  Làm chật lại
  étriquer un habit
  sửa chật lại một cái áo
  (nghĩa bóng) rút ngắn
  étriquer un discours
  rút ngắn bài diễn văn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X