• Tính từ

  Một
  Un mètre
  một mét

  Phản nghĩa Multiple; divers, varié

  (thứ) nhất
  Chapitre un
  chương nhất
  Chỉ có một, duy nhất, một
  La vérité est une
  chân lý chỉ có một
  Le Vietnam est un
  nước Việt Nam là một
  comme pas un
  (thân mật) không bằng ai
  Habile comme pas un
  �� khéo không bằng ai
  pas un pas
  pas
  un à un
  từng người một; từng cái một

  Danh từ giống đực

  Một
  Un et un font deux
  một với một là hai
  Số một
  Un mal tracé
  số một viết xấu
  Một người
  Une qui était contente c'était ma petite soeur
  có một người vui lòng, ấy là em gái tôi
  c'est tout un
  cũng chỉ là một
  ne faire ni une ni deux deux
  deux
  ne faire qu'un
  chỉ là một

  Đại từ

  Một
  Un de ces jours
  một ngày kia
  ( l'un) người này, cái này
  L'un rit l'autre pleure
  người này cười, người kia khóc
  l'un l'autre les uns les autres autre
  autre

  Mạo từ

  Một
  Un jour
  một ngày
  Une fois
  một lần

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X