• Danh từ giống cái

  Sự gọi hồn
  Sự gợi lại
  L'évocation des souvenirs
  sự gợi lại những kỷ niệm
  Sự gợi lên
  (luật học, pháp lý) sự dành quyền xét xử (một vụ đáng ra thuộc thẩm quyền một tòa án cấp dưới)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X