• Danh từ giống cái

  Khoa hàng không
  Aéronautique civile/militaire
  hàng không dân sự/quân sự

  Tính từ

  (thuộc) khoa hàng không
  Industrie aéronautique
  kỹ nghệ hàng không

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X