• Danh từ giống cái

  Công nghiệp
  Industrie lourde
  công nghiệp nặng
  Industrie légère
  công nghiệp nhẹ
  Xí nghiệp công nghiệp
  Être à la tête de plusieurs industries
  đứng đầu nhiều xí nghiệp công nghiệp
  (từ cũ; nghĩa cũ) tài khéo, kỹ xảo, sự khéo léo
  (từ cũ; nghĩa cũ) thủ đoạn xảo trá
  (từ cũ; nghĩa cũ) nghề, nghề nghiệp
  chevalier d'industrie
  kẻ xảo trá

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X