• Tính ngữ

  Appel a minima
  ) kháng nghị của viện công tố khi thấy hình phạt chưa thích đáng
  Phản nghĩa a maxima

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X