• Danh từ giống đực

  Sự gọi; tiếng gọi, lời gọi
  Appel au secours
  tiếng kêu cứu, sự kêu cứu
  Appel téléphonique
  cuộc gọi (điện thoại)
  J'ai [[re�u]] trois appels dans la matinée
  suốt buổi sáng tôi nhận được ba cú điện thoại
  Sự kêu gọi; lời kêu gọi
  Répondre à l'appel à l'insurrection
  hưởng ứng lời kêu gọi khởi nghĩa
  Sonner l'appel battre l'appel
  thổi kèn tập hợp binh lính, đánh trống tập hợp binh lính
  Appel de fonds
  sự gọi vốn
  Appel d'offres
  sự gọi thầu
  Sự gọi tên, sự điểm danh
  Faire l'appel
  điểm danh
  Manquer à l'appel
  vắng mặt khi điểm danh
  Sự gọi tòng quân
  Devancer l'appel
  tòng quân trước tuổi quy định
  (luật học, pháp lý) sự chống án, sự kháng cáo
  Interjeter appel
  chống án, kháng cáo
  Cour d'appel
  tòa thượng thẩm, tòa phúc thẩm
  Fol appel
  sự kháng cáo thiếu căn cứ
  Đà nhảy
  Planche d'appel
  miếng ván nhún để lấy đà nhảy
  appel d'air
  luồng không khí (để thổi lửa)
  faire appel à
  kêu gọi, nhờ cậy, nhờ đến
  Faire appel à la générosité de qqn
  �� kêu gọi lòng hào hiệp của ai
  numéro d'appel
  số dây nói phụ (khi muốn nói, gọi tổng đài rồi xin số đó)
  sans appel
  dứt khoát, chung cuộc
  Une décision sans appel
  �� quyết định chung cuộc
  Juger sans appel
  �� xét xử sơ thẩm đồng thời chung thẩm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X