• Phó ngữ, tính ngữ

  Nhân cơn giận
  Un testament ab irato
  tờ di chúc nhân cơn giận mà viết ra.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X