• Danh từ giống cái

  (y học) sự cắt bỏ
  L'ablation d'une tumeur
  sự cắt bỏ một khối u.

  Đồng nghĩa Amputation, excision, exérèse

  (địa chất, khoa học, kỹ thuật) sự tan mòn, sự tải mòn
  Vitesse d'ablation
  tốc độ tan mòn.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X