• Danh từ giống cái

  Sự đi nhanh, sự chạy nhanh, sự làm nhanh
  Course de vitesse
  cuộc đua chạy nhanh
  Vận tốc, tốc độ
  Vitesse prévue
  tốc độ dự kiến
  Vitesse de rotation
  tốc độ quay
  Vitesse de satellisation
  tốc độ đưa vào quỹ đạo (vũ trụ)
  Vitesse supersonique
  tốc độ siêu thanh
  Vitesse d'allumage
  tốc độ đánh lửa
  Vitesse d'attente
  tốc độ khi chờ (máy bay)
  Vitesse d'atterrissage vitesse de prise de terrain
  tốc độ hạ cánh (máy bay)
  Vitesse de glissade
  tốc độ lướt (máy bay)
  Vitesse de chute
  tốc độ rơi
  Vitesse ascensionnelle
  tốc độ lên
  Vitesse commerciale
  tốc độ kinh doanh, tốc độ khai thác
  Vitesse silencieuse
  tốc độ không gây ồn
  Vitesse surmultipliée
  tốc độ đã nhân lên
  Vitesse d'emballement
  tốc độ chạy lồng lên (động cơ)
  Vitesse de lancement
  tốc độ lao, tốc độ phóng
  Vitesse au moment du freinage
  tốc độ khi hãm lại
  Vitesse de levage en charge
  tốc độ nâng có tải
  Vitesse de levage à vide
  tốc độ nâng không tải
  Vitesse en palier
  tốc độ trên đoạn phẳng (ô tô)
  Vitesse d'enregistrement
  tốc độ ghi
  Vitesse d'usure
  tốc độ hao mòn
  Vitesse horaire
  tốc độ mỗi giờ
  Vitesse de fermeture
  tốc độ khép miệng (vết thương)
  Vitesse de marche
  tốc độ vận hành; tốc độ hành quân
  Vitesse de progression
  tốc độ tiến triển
  Vitesse de décrochage
  tốc độ tụt xoáy (máy bay); tốc độ rút lui (quân sự)
  Vitesse de tir
  tốc độ bắn
  Vitesse de plafond
  tốc độ cao nhất
  Vitesse de percolation
  tốc độ thấm lọc
  Vitesse de plongée vitesse de piqué
  tốc độ bổ nhào (máy bay), tốc độ quay chúc máy (điện ảnh)
  Vitesse en plongée
  tốc độ chạy ngầm (tàu ngầm)
  Vitesse de développement
  tốc độ hiện hình, tốc độ hiện ảnh
  Vitesse transsonique
  tốc độ cận âm thanh
  Vitesse de régime
  tốc độ làm việc, tốc độ quy định
  à toute vitesse
  hết sức nhanh
  en vitesse
  nhanh chóng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X