• Tính từ

  Để bãi bỏ
  Loi abrogative
  đạo luật để bãi bỏ (đạo luật khác)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X