• Tính từ

  Phi lý, vô lý
  Opinion absurde
  ý kiến vô lý
  Phản nghĩa Fondé, raisonnable, sage, sensé. Logique

  Danh từ giống đực

  Điều phi lý, điều vô lý
  Démonstration par l'absurde
  (triết, toán) sự chứng minh bằng phản chứng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X