• Danh từ giống cái

  Ý kiến
  Donner son opinion
  bày tỏ ý kiến
  Dư luận
  Opinion publique
  dư luận quần chúng, công luận
  Quan điểm, tư tưởng
  Opinions politiques
  quan điểm chính trị
  Liberté d'opinion
  tự do tư tưởng
  avoir bonne mauvaise opinion de
  đánh giá cao (thấp)
  c' est une affaire d' opnion
  cái đó tuỳ thuộc ý kiến chủ quan của mỗi người
  sondage d' opinion
  thăm dò dư luận

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X