• Tính từ

  (động vật học) không đầu
  Monstre acéphale
  quái vật không đầu
  Mollusques acéphales
  động vật thân mềm không đầu
  Không có cá tính
  (sử học) không có người lãnh đạo, không có lãnh tụ
  Gouvernement acéphale
  chính phủ không có người lãnh đạo

  Danh từ giống đực

  Quái thai không đầu
  (số nhiều, từ cũ nghĩa cũ) động vật thân mềm mang tấm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X