• Danh từ giống đực

  Sự cầm quyền, sự cai trị
  Prendre en mains le gouvernement d'un pays
  nắm quyền cai trị một nước
  Chính phủ
  Conseil du gouvernement
  hội đồng chính phủ
  Chính thể
  Gouvernement républicain
  chính thể cộng hòa
  (từ cũ; nghĩa cũ) sự chỉ huy, sự quản lý
  Gouvernement de la famille
  sự quản lý gia đình
  (sử học) chức tổng trấn; phủ tổng trấn
  Phản nghĩa Anarchie, désordre. Opposition

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X