• Tính từ

  Có thể chấp nhận
  Conditions acceptables
  điều kiện có thể chấp nhận
  Prix acceptables
  giá phải chăng
  Phản nghĩa Inacceptable

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X