• Danh từ giống đực

  Giá
  Prix fixe
  giá nhất định
  Giá trị
  Le prix du temps
  giá trị của thời giờ
  Giải thưởng; người được giải thưởng; tác phẩm được giải thưởng
  Remporter le prix à la course
  được giải thưởng trong cuộc chạy đua
  Ce peintre était un prix de Rome
  họa sĩ ấy là người được giải thưởng Rô-ma
  Phần thưởng
  Distribution des prix
  lễ phát phần thưởng
  à prix d'or
  giá rất đắt
  à tout prix
  bằng bất cứ giá nào (nghĩa bóng)
  au prix de
  so với
  La fortune n'est rien au prix de la santé
  �� tiền của không có nghĩa gì so với sức khỏe
  au prix fort
  đắt quá
  chacun vaut son prix
  ai cũng có ít nhiều giá trị
  donner du prix à
  coi là có giá trị
  hors de prix hors
  hors
  mettre à prix la tête de quelqu'un
  treo giải thưởng để bắt (giết) ai
  n'avoir pas de prix
  vô giá, quí lắm
  sans prix
  vô giá
  valoir son prix
  đáng giá

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X