• Tính từ

  Phụ, thứ yếu
  Clause accessoire
  điều khoản phụ
  Une idée accessoire
  một ý thứ yếu

  Danh từ giống đực

  Cái phụ
  Le principal et l'accessoire
  cái chính và cái phụ

  Phản nghĩa Essentiel, principal

  ( số nhiều) đồ phụ tùng
  Accessoires de bicyclette
  đồ phụ tùng xe đạp
  (sân khấu) đồ dùng biểu diễn, đạo cụ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X