• Danh từ giống cái

  ý niệm
  L'idée du beau
  ý niệm về cái đẹp
  ý nghĩ, ý kiến; ý
  Avoir les mêmes idées
  có ý nghĩ như nhau
  C'est une bonne idée
  đó là một ý kiến hay
  Vivre à son idée
  sống theo ý định riêng
  ý định
  Changer d'idée
  đổi ý định
  Tư tưởng
  Idées politiques
  tư tưởng chính trị
  avoir de la suite dans les idées
  (thân mật) kiên nhẫn, kiên trì
  avoir l'idée de
  có ý định
  donner des idées à quelqu'un
  (thân mật) gợi tình dục cho ai
  donner une idée d'une chose
  cho người ta hiểu qua về một vấn đề
  idée fixe
  định kiến
  n'avoir pas la première idée d'une chose
  không hiểu tí gì về một việc
  se faire des idées
  có những ý nghĩ sai lầm viễn vông (về việc gì)
  se faire une idée de
  quan niệm sơ sơ về
  une idée de
  (thân mật) một chút ít
  Une idée de vin
  một chút ít rượu vang

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X