• Danh từ giống cái

  Tiếng hoan hô
  Loi votée par acclamation
  luật biểu quyết bằng cách hoan hô
  Phản nghĩa Huée, sifflet, tollé

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X