• Tính từ

  (sinh vật học) điều tiết (khả năng nhìn)
  Muscle accommodateur
  cơ điều tiết
  Le cristallin est l'organe accommodateur de l'oeil
  thủy tinh thể là cơ quan điều tiết mắt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X